3 روش انالیز گوگرد در نمونه های معدنی براساس استانداردهای بین المللی

3 روش انالیز گوگرد در نمونه های معدنی براساس استانداردهای بین المللی
رشته تحصیلی : معدن

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 5

حجم فایل (به کیلوبایت) : 14

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 20000 تومان

خرید و دانلود

روش  آنالیز کمی عنصر  گوگرد در سنگ آهن
الف. موادو محلولهای لازم و روش تهیه آنها
ب.روش های آزمون
تهیه محلولها :
ج:محاسبات
د:نکات مهم
روش دوم آزمون گوگرد
محلولها
محاسبات
روش سوم انالیز گوگرد با دستگاه انالیزور کربن گوگرد

الف. مواد و محلولهای لازم و روش تهیه آنها
ب.روش های آزمون
 الف: محلولهای لازم:محلولهای مورد استفاده در ازمون گوگرد شامل :یدید پتاسیم،تیزاب معکوس، آمونیاک غلیظ،کاغذ صافی باند سفید،کلرور باریم جوشان،کاغذ صافی باند آبی ،نیترات نقره،اسید کلریدریک1:1
تهیه محلولها :
 تیزاب سلطانی معکوس: یک حجم  اسید کلریدریک را به آرامی زیر هود به سه حجم اسید نیتریک غلیظ در یک ظرف تیره  اضافه می­کنیم  توجه کنید درب ظرف را ناید محکم بست زیرا تجمع بخارات حاصل از واکنش این دو اسید موجب انفجار و ترکیدن ظرف می­شود
کلرور باریم: 200 گرم کلرور باریم را در یک لیتر آب مقطرحل کرده  حرارت میدهیم و در بالن 1000 به حجم می­رسانیم
 نیترات نقره :17 گرم نیترات نقره را در یک ظرف تیره به حجم الیتر می­رسانیم
 متیل اورانژ:یک گرم متیل اورانژ را وزن کرده در بالن ژوژه  100 به حجم می­رسانیم
ب: روش کاریک گرم نمونه را وزن می­کنیم و در بشر می­ریزیم دو گرم یدید پتاسیم اضافه می­کنیم بعد مقدار 20 سیسی تیزاب معکوس اضافه می­کنیم در بشر با شیشه ساعت می­پوشانیم و حدود 8 ساعت زیر هود می­گذاریم سپس شیشه ساعت و دور بشر  را با آب مقطرمی­شوییم و نمونه راحرارت می­دهیم  تا.........