تحقیق کیفیت بصری و ادراکی در فضاهای شهری

تحقیق کیفیت بصری و ادراکی در فضاهای شهری
رشته تحصیلی : تحقیق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 14

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1072

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2000 تومان

خرید و دانلود

معرفی و تجزیه تحلیل کیفیتهای بصری و ادراکی در فضاهای شهری

مقدمه
تعریف زیبایی
حس زیباشناسی در انسان
جایگاه زیبا شناسی در شهرسازی
فرق مطلوبیت و زیبایی
عوامل مطلوبیت و زیبایی شهری در بافتهای تاریخی ایران
اصل پیوستگی فضایی
اصل هم پیوندی عناصر شهری و واحدهای مسکونی
اصل محصور کردن فضا یا محصوریت
اصل مقیاس و تناسب
اصل فضاهای متباین
اصل قلمرو
اصل ترکیب ( کمپوزیسیون )
منابع
-------

جایگاه زیبا شناسی در شهرسازی

    از دیدگاه محیط شناسی ، شهر پیچیده ترین زیستگاه انسانی است که در آن وسیعترین روابط انسانی محیطی شکل می گیرد .     
    بنابراین شهر به عنوان بستر و محیط زندگی انسان، باید علاوه بر تأمین نیازهای زیستی و مادی مردم شهر، بتواند هر چه بیشتر نیازهای اجتماعی و روانی آنان را نیز برآورده سازد . به طور کلی میتوان نیازهای انسانی  محیطی مردم را به سه مقوله تقسیم  کرد که عبارتند از : ادراک هویت فضایی، احساس تعلق، ادراک زیبایی. این سه پدیده ارتباطی تنگاتنگ و متقابل با یکدیگر دارند که توأماً موجب احساس رضایت، لذت، آرامش و اطمینان خاطر می گردد. در واقع بدون احساس هویت در فضاهای شهری نمی توان به آن دلبستگی و تعلق خاطر پیدا کرد و بدون احساس تعلق نمی توان به احساس زیبایی و لذت و مطلوبیت بصری دست یافت.
...