تحقیق انواع و پیشینه نظری جنگ و پیامدهای آن

تحقیق انواع و پیشینه نظری جنگ و پیامدهای آن
رشته تحصیلی : تحقیق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 82

حجم فایل (به کیلوبایت) : 126

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6500 تومان

خرید و دانلود

انواع و پیشینه نظری جنگ و پیامدهای آن

فصل اول : جنگ و انواع آن
مقدمه
تعریف جنگ
انواع جنگ
استراتژى
جامعه شناسى جنگ و نیروهاى نظامى
ایدئولوژى و انواع ایدئولوژى
فصل دوم : پیشینه جنگ
نظریه دورکیم
نظریه مارکس
نظریه ماکس وبر
نظریه کوزر
نظریه هربرت مید
نظریه پارستر
نظریه مرتن
تقسیم بندى جنگها
فصل سوم : موانع مهرورزى ، عوامل خشونت اعم از ترور و جنگ و علل جنگ
نقض حقوق بشر و تروریسم
ریشه هاى جنگ
تبینهاى زیست شناختى ـ حقوقى و اسلامى
ایران و عراق
هیتلر
نقش زنان در جنگ
نقش تبلیغات در جنگ
انواع شایعه و شیوه هاى کاربردى آن
سانسور
فصل چهارم : پیامدهاى جنگ و راههاى رسیدن به صلح
ساختار اقتصادى و اجتماعى ، در حال جنگ
ساختار اقتصادى و اجتماعى ، پس از جنگ
ساختار سیاسى در اسلام
ساختار فرهنگى سازماندهى تهاجم فرهنگی براى ایجاد بحران هویت
تبعات اقتصادى و اجتماعى
نیازهاى جامعه در حال جنگ
وضعیت جهان پس از جنگ جهانى اول و دوم
راه هاى رسیدن به صلح
یادداشتها
در جهان امروز چگونه مى توان ضمن پیشرفت همه جانبه هویت دینى و ملى خود را حفظ کرد؟
هویت دینى و ملى چیست و حفظ آن چگونه امکان پذیر است ؟
چگونه مى توان از تنش هاى جهانى در امان ماند و در عین حال به پیشرفت همه جانبه دست یافت ؟
نقش دانش آموزان در توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور چیست ؟
نقش دانش آموزان در ترویج مهرورزى محبت و حرکت به سوى صلح مبتنى بر عدالت در جامعه چیست ؟
نقش انتظار در گسترش عدالت و جلوگیری از خشونت و جنگ در جهان چیست ؟
منابع و مأخذ