تحقیق پروتئومیک PROTEOMICS

تحقیق پروتئومیک PROTEOMICS
رشته تحصیلی : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

تعداد صفحات : 41

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1233

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4500 تومان

خرید و دانلود

پروتئومیک

پروتئوم و پروتئومیک
نقاط عطف در تاریخ تکامل پروتئومیک
دلایل تمرکز روی پروتئومیک
پیچیدگی های موجود در پروتئومیک
تقسیم بندی پروتئومیک
تکنیک های پروتئومیک
الکتروفورز دوبعدی (2-DE)
بعد اول IsoElectric Focusing (IEF)
بعد اول Immobilized PH Gradian(IPG)
آماده سازی نمونه
زمان مناسب برای IEF
مرحله تعادل بین دو بعد الکتروفورز
بعد دوم : SDS - PAGE
انواع ژل های SDS - PAGE
اشکالات استفاده از 2-DE
روش های دیگر جداسازی
برخی از روش های آشکار سازی
رنگ آمیزی
آنالیز تصویر ژل های دو بعدی
پایگاه های داده و نرم افزارها
طیف سنجی جرمی (MS)
طیف سنجی جرمی متوالی
MALDI-TOF
ESI
تعیین توالی پپتیدها با استفاده از انگشت نگاری جرم پروتئین
تراشه های پروتئینی
کاربردهای پروتئومیک
بحث