مقاله سازمان و سازماندهی در جنگ نامتقارن

مقاله سازمان و سازماندهی در جنگ نامتقارن
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 58

حجم فایل (به کیلوبایت) : 66

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

سازمان و سازماندهی در جنگ نامتقارن

فهرست:
چکیده
مقدمه
نگاه اجمالی به دشمن
نگاهی به سازمان و سازماندهی در سپاه
سازمان آینده
ویژگی های عمده در ساختار اثربخش برای جنگ نامتقارن
1ـ نگرش سیستمی، نگرش اقتضایی و نگرش وضعیتی
2ـ اتکای به مؤلفه های قدرت ملی:
3ـ انعطاف پذیری سلول گرایی
برخی از سازمان های پیشنهادی
1ـ سازمان سلولی
2ـ سازمان مجازی
3ـ ادهوکراسی
4ـ سازمان هولو گرامیک
5ـ سازماندهی فریب و سازمان های خیالی
6ـ سازمان های ویژه
منابع
----------
با توجه به مجموعه تهدیداتی که محیط جغرافیایی کشور را طی سال های اخیر احاطه نموده و هر روز دامنه آن با توجه به حضور نیروهای استکبار جهانی در دو کشور افغانستان و عراق در حال افزایش می باشد و همچنین اینکه بالاخره در یک تعامل نامتقارن، درگیر جنگی ناگزیر با امریکا خواهیم بود لذا در این مقاله برآنیم به استراتژی جدید، نوع سازمان و سازماندهی نیروهای درگیر خودی را بنا به الگوهای موجود و احیاناً جدید بررسی کرده تا شاید بتوان الگوی مناسبی را جهت ساختار این سازمان پیدا نمود.
...