تحقیق وقوع بیماری باکتریائی لکه برگی و بلایت چغندر aptata . Pseudomonas syringae pv در ایران

تحقیق وقوع بیماری باکتریائی لکه برگی و بلایت چغندر aptata . Pseudomonas syringae pv در ایران
رشته تحصیلی : تحقیق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 18

حجم فایل (به کیلوبایت) : 18

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2000 تومان

خرید و دانلود

وقوع بیماری باکتریائی لکه برگی و بلایت چغندر ناشی از aptata . Pseudomonas syringae pv در ایران

چکیده
در بهار و تابستان 81- 1380 نشانه هائی از یک بیماری جدید روی چغندر (Beta vulgaris) در حومه بابل مشاهده گردید.علائم بیماری روی برگ ها به صورت لکه های نکروزه قهوه ای تیره، و اغلب با هاله زرد رنگ در حاشیه بود.در آلودگی های شدیداکثر برگهای بوته خشک شده بودند . از کشت بافتهای  آلوده روی محیط آگار غذائی حاوی گلوکز یک سودوموناس لوان مثبت با کلنی سفید تا بژ جدا گردید.جدایه ها در آزمون های کاتالاز، هیدرولیز کازئین،ژلاتین و نشانه و تولید بتا گلوکوزید از مثبت بودند.
...
نقوش قطعات تکثیر شده به روش AFLP
در تکثیر قطعات DNA به روش AFLP ساده (Clerc et at.1998) با هر یک از آغازگر ها 4 تا 6 قطعه به دست آمد. با به کارگیری برخی از آغازگرها به صورت دو تائی تغییری در نتیجه حاصل نشد ولی یک مورد افزودن دو آغازگر (آغاز گرهای 3 و 7 کلرک و همکاران ) به مخلوط واکنش منجر به تولید قطعات بیشتری با طول های متفاوت گردید . شباهت جدایه های چغندر با جدایه استاندارد p.s aptata 95-94 درصد در سه تکرار مختلف بوده و این جدایه ها ، یک خوشه (کلاستر) جدایی را از جدایه های P.s maculicola و P.s tomato تشکیل دادند.
...